Skip to main content
+32 11 81 87 12     |     info@buretex.be

Cookies

We gebruiken cookies om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid verwijzen wij naar onze privacyverklaring op onze website. Als je onze niet functionele cookies wenst te annuleren, klik dan hier.

Privacyverklaring

1. Algemeen

De BVBA BURETEX met KBO nr. 0438.513.442, gevestigd te 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 85 en haar medewerkers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zoals hier beneden omschreven stellen wij al het mogelijke in het werk op uw persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier te verwerken.

2. Toepasselijkheid

Deze verklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen waarvan van wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Deze verzameling en verwerking gebeurt :

 • Offline en dus direct via-marketingacties, deelname aan wedstrijden en contacten met de klantendienst
 • Online door het bezoeken van onze website of onze applicaties op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter

Om de goede werking van onze website te garanderen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website tijdelijk of permanent op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser tijdens latere bezoeken of bij later gebruik ter herkennen. Dit teneinde ons toe te laten het gebruik van onze website te vereenvoudigen en te personaliseren.

             Deze cookies zijn enkel actief indien u hiervoor uw toestemming geeft.

3. De verzamelde persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt

Alle verzamelde persoonsgegevens zoals persoonlijke contactinformatie, demografische informatie e.d… zullen enkel worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Deze wettelijke basis hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons bedrijf.

Zo hebben wij uw contactinformatie nodig voor de uitvoering van een door U geplaatste bestelling doch kan ook de realisatie van voor BURETEX gerechtvaardigde belangen de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. Op die manier kunnen wij ons cliënteel en potentieel cliënteel op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen of events.

4. Delen van de verwerkte persoonsgegevens met derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens louter voor intern gebruik.

Enkel indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening te garanderen worden deze gegevens binnen de Europese Gemeenschap met derden gedeeld (vb. beheerder van ons netwerk, onze accountant en dergelijke). Wij zien er evenwel steeds op toe dat de veilige verwerking van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

5. Bewaren van gegevens

De BVBA BURETEX zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Deze bewaartermijn is afhankelijk van de verwerkte gegevens en uw verhouding tot ons bedrijf doch zal een termijn van 10 jaar na beëindiging van onze dienstverlening of het laatste contact nooit overschrijden.

6. Veiligheidsmaatregelen

Gegevensbescherming en privacy nemen wij ernstig. Wij stellen dan ook alles in het werk om Uw persoonsgegevens op een wettelijke en eerlijke manier te verwerken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik tegen te gaan.

Als U meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzigen zijn van misbruik vragen wij U ons dit te melden.

7. Rechten

Ten aanzien van de BVBA BURETEX kan U mits voldaan is aan de voorwaarden bepaald door de toepasselijke privacywetging de volgende rechten laten gelden :

 • Recht op inzage

U heeft het recht om uitsluitsel te verkijgen over het al dan niet verwerken van de U betreffende persoonsgegevens en om inzage te verkijgen van deze verwerkte gegevens.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om verbetering en vervollediging van uw gegevens te vragen.

 • Recht op gegevenswissing

In bepaalde omstandigheden heeft U het recht te eisen dat wij alle persoonsgegevens waarover wij van U beschikken wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden heeft U het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een ander over te dragen.

 • Recht op intrekking van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 • Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. De zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit is gelegen te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Indien U zich op één van de hierboven vermelde rechten beroept zal hier binnen één maand na ontvangst op worden gereageerd. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn worden verlengd met twee maanden.

8. Contactpunt

Heeft u vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegvens of wenst U één van uw rechten uit te oefenen dan kan U als volgt contact opnemen met ons bedrijf :

 • Telefonisch : +32 (0) 11 81 87 12
 • Per e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Per post : BVBA BURETEX, Heuveneindeweg 85, 3520 Zonhoven 

9. Informatie

Voor meer informatie over de privacywetgeving verwijzen wij U naar de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .